13

KASIM

Gizlilik Politikası

Genel hükümler

Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi, sahibi olduğu www.ustundokmen.com.tr alan adı aracılığıyla kişisel veri toplayabilir. Aşağıda, kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi, iletişim bölümünde bulunan formların doldurulması suretiyle veya olası anket vs. benzeri şekilde bir takım kişisel bilgilere (ad ve soyad, telefon, e-posta, çocuğun sınıfı vs.) erişebilir.

Sitemiz üzerinden doldurulan formlar aracılığıyla elde edilen kullanıcı kişisel bilgileri, belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kurumumuz, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Üçüncü taraflar web siteleri ve uygulamaları

Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi,  web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Kurumumuz, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İşbu sözleşmeye konu olan gizlilik politikası hükümleri, sadece www.ustundokmen.com.tr ve / veya alt alan adlarının kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İstisnai durumlar

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi, işbu gizlilik politikası hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak

2. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi

4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için iletişim sayfasındaki form aracılığıyla paylaşım yapabilirsiniz.